Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Biz hakda

KOMPANI PRA PROFILI

“Liaocheng sihe” kompaniýasy poslamaýan polatdan ýasalan turba önümlerini gaýtadan işlemekde we eksport etmekde ýöriteleşen öndüriji kompaniýa bolup, Hytaýda iň ökde turba turbalarydyr, 2008-nji ýyldan bäri 14 ýyllyk taryhymyz bar, indi 6 sany önümçilik liniýamyz bar tehniki önümler, 20 ýyllyk önümçilik tejribesi bar, ýyllyk önümçiligi takmynan 1000 tonna.Mundan başga-da, Sian, Şanxi şäherinde 3 sany üznüksiz çyzyk we 4 inedördül we gönüburçly önümçilik liniýasy bar

.Yllar

Senagat tejribesi

Tehniki zatlar

Önümçilik liniýasy

Tonlar

Ualyllyk çykyş

BIZI ST Güýç

Carbonöriteleşdirilen önümler uglerod polat turbasy, lehimli polat turbalar, poslamaýan polat turbalar we inedördül we gönüburçly turbalar, Müşderilere hyzmat etmegiň we önümiň hiliniň ýokary derejesi bar, tejribeli halkara satuw inersenerleri we tehnikleri müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmagyň ileri tutulmagyny üpjün edýärler.Şol bir wagtyň özünde, Liwan, Ekwador, Kolumbiýa, Ispaniýa, Meksika, Gollandiýa, Birleşen Arap Emirlikleri, Indoneziýa, Singapur, Kanada, Täze Zelandiýa, Taýland, Wýetnam, Eýran, Türkiýe, Braziliýa, Müsür we beýleki ýurtlara eksport edilýär. Nebit, elektrik energiýasy, himiýa senagaty, kömür senagaty maşynlary we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.Önümlerimiz Hytaýyň ýüzlerçe iri we orta şäherlerinde gowy satylýar.önümlerimiz iň oňat inwentar derejelerini we bäsdeşlik bahalaryny saklar ýaly.
Kompaniýa ISO9001 hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny, Amerikan Nebit Assosiasiýasynyň api-5ct we api-5l şahadatnamasyny, ýörite enjamlaryň önümçilik ygtyýarnamasyny, Fransuz halkara gözegçilik býurosynyň BV şahadatnamasyny berdi.
Poslamaýan polatdan ýasalan poslamaýan polat zolakly rulon ekt önümleri bilen iş salyşanymyzda, poslamaýan polat önümlerimiz täze zeland eksport edýär, Andy tarapyndan taýýarlanan poslamaýan polatdan ýasalan kompaniýamyzyň taslamasy “Lightning Lighting P” -den Andy Mutton tarapyndan döredilen bu taslama “AUSTALIA Aword” -a eýe boldy. / L.poslamaýan polatdan ýasalan kagyz biziň kompaniýamyzdan üpjün edilýär.

pro1
pro2
pro3
4 _-_ Daşky _-_ Kiçijik__32166

ÖNÜMLER

prosesi

HIL BARLAGY

päsgelçiliksiz-gözden geçirmek

Päsgelçiliksiz barlag

Metallografik - synag

Metallografiki synag

Göni okamak-spektrometr

Göni okamak spektrometri

gidrapress-ölçeg

Gidrapress ölçegi

Hyzmatdaşlyk etmek üçin hoş geldiňiz

Hünärmen önümçilik toparyny, ösen önümçilik enjamlaryny, Ajaýyp we ýokary netijeli tehniki dünýädäki müşderilerden hödürleýän hyzmatymyzy hödürlemäge bagyşlanýarys.
Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, biziň bilen şertnama baglaşmagyňyzy haýyş edýärishardy@shstainless.com