Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Habarlar

 • 304L poslamaýan polatdan ýasalan turbalar

  304L poslamaýan polatdan ýasalan turbalar

  Bu rulon, ýokarky deşik diametri azyndan 12 ″ bolýança 1 / 2BBL kegine öwrüler.304L poslamaýan polatdan örtülen turbalar Suratda görkezilişi ýaly, biziň rulonlarymyzda 90 dereje egrilen rulon egrileri bar, bu bolsa onuň merkezi çyzykdan geçer ýaly takmynan 90 dereje egilendigini aňladýar ...
  Koprak oka
 • 316L poslamaýan polatdan kapilýar turbasy

  316L poslamaýan polatdan kapilýar turbasy

  Kapilýar turbalar 316L poslamaýan polatdan ýasalan kagyzdan çykarylýar we üznüksiz we doly dykylýar.Material örtük arkaly gaýtadan çekilýär, wakuum peçinde ýylylyk bilen işlenýär we ulalýança işlenýär, arassalanýar we gaýtadan işlenýär.316L poslamaýan polatdan kapilýar turbalary Annealing prok ...
  Koprak oka
 • 316L poslamaýan polatdan kapilýar turbasy

  316L poslamaýan polatdan kapilýar turbasy

  Poslamaýan polat kapilýar turbanyň ululyklary 316L poslamaýan polat kapilýar turbalary Poslamaýan polat kapilýar turbalary, ölçeg we diwar galyňlygy aýratynlyklary, şeýle hem has talap edilýän programmalar üçin ýylylyk bejergisi boýunça müşderileriň isleglerine laýyklykda tamamlanýar.Umuman poslamaýan polat ...
  Koprak oka
 • 2205 poslamaýan polatdan ýasalan turba

  2205 poslamaýan polatdan ýasalan turba

  Himiýa kompozisiýasy (%) 2205 poslamaýan polatdan ýasalan turba Himiki göterim demir (Fe) deňagramly hrom (Cr) - S31803 21-23% hrom (Cr) - S32205 22-23% Nikel (Ni) 4.5-6.5% Molibden (Mo) - S31803 2,5-3,5% Molibden (Mo) - S32205 3.0-3.5% 2205 poslamaýan polatdan ...
  Koprak oka
 • 0.250 ″ Kapilýar turba poslamaýan polat 316L 0.035 ″

  0.250 ″ Kapilýar turba poslamaýan polat 316L 0.035 ″

  Poslamaýan polat 316L kapilýar liniýamyz, has ýokary güýji, çukurlara garşylygy, poslama we hlorid stres poslama döwülmegi sebäpli nebit we tebigy gaz guýularynda ulanmak üçin amatlydyr.Sanjym programmalary üçin, turba önümçilik korpusynyň içinde öz-özüni goldaýar we girmegi aňsatlaşdyrýar ...
  Koprak oka
 • 304L howuz ýylylyk çalşyjy poslamaýan polat turba

  304L howuz ýylylyk çalşyjy poslamaýan polat turba

  1. Howuzyň ýylylyk çalşyjysy, poslama garşy we duzly suw garşylygy aýratynlyklaryna eýe bolan ýokary derejeli poslama garşy poslamaýan polatdan ýasalýar, şonuň üçin gaty çydamly we hlor ýa-da duz howuzlary we spalar üçin örän amatly.2 dýuým FPT basseýn suwy üçin, 1 dýuým FPT bolsa ...
  Koprak oka
 • 304L poslamaýan polatdan ýasalan gabyk turba ýylylyk çalşyjy

  304L poslamaýan polatdan ýasalan gabyk turba ýylylyk çalşyjy

  “Standard Xchange” (ozalky ITT standarty) gabyk we turba ýylylyk çalşyjy: - 316 poslamaýan polatdan çygly bölekler, uglerod polatdan ýasalan we aýaklary bar.304L poslamaýan polatdan ýasalan polat burç turbasynyň ýylylyk çalşyjy - Täze guty bölek belgisi: 5-160-05-036-003 Model: SSCF 05036 Pass: 2 pass Ölçegi: 5 ″ Dia ...
  Koprak oka
 • 316L ýylylyk çalşyjy kapilýar turba

  316L ýylylyk çalşyjy kapilýar turba

  TITANIUM turba ýylylyk çalşyjy 316L ýylylyk çalşyjy kapilýar turbasy SiHe Titan turbasynyň ýylylyk çalşyjysy ýokary derejeli Titan turbasy bilen seresaplylyk bilen öndürilýär.Üstünlikleri: ýokary poslama garşylyk, çalt sowatmak we gowy sowadyjy.Iň oňat saýlama hökmünde deňiz suwlaryny we süýji suwlary sowadýardy ...
  Koprak oka
 • 316L 4 * 0.9mm poslamaýan polat kapilýar turbasy

  316L 4 * 0.9mm poslamaýan polat kapilýar turbasy

  Poslamaýan polatlaryň köpüsinde bar bolan iň ýokary 0.0158 ini bolan kapilýar turbalar.Sihe kapilýar turbalary berk çydamlylyk bilen häsiýetlendirilýär we turbalaryň iç ýüzi ýag, ýag we beýleki bölejiklerden azat.Bu, meselem, optimallaşdyrylan we hatda akymy o ...
  Koprak oka
 • 316L 4 * 0,6 mm poslamaýan polat

  316L 4 * 0,6 mm poslamaýan polat

  Himiki talaplar T304 / L (UNS S30400 / UNS S30403) düzümi% 316L 4 * 0,6 mm poslamaýan polat UNS C Uglerod Mn Marganese P Fosfor S Kükürt Si Silikon Cr Hrom Ni Nikel S30400 0.080 max 2.00 max 0.045 ...
  Koprak oka
 • 316L kapilýar turba 5 * 0,35 mm

  316L kapilýar turba 5 * 0,35 mm

  Kapilýar turbalar - Poslamaýan polat görnüşi 316L Kapilýar turbasy, 316L görnüşli poslamaýan polatdan ýasalan e316L kapilýar turbasydyr.Material wakuum peçinde ýylylyk bilen bejerilýär we işleýär, arassalanýar we gaýtadan işleýär ...
  Koprak oka
 • 304 poslamaýan polatdan 4,5 * 0,3 mm kapilýar turba

  304 poslamaýan polatdan 4,5 * 0,3 mm kapilýar turba

  Poslamaýan polatdan himiki düzümi 304 Tablisa 1. 304 poslamaýan polat erginleriniň himiki düzümi% 304 304L 304H C 0.0 - 0.07 0.0 - 0.03 0.04 - 0.08 Mn 0.0 - 2.0 0.0 - 2.00 0.0 - 2.0 Si 0.0 - 1.00 0.0 - ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/18