Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

2205 poslamaýan polat 6.35 * 0.52mm örtülen turba

Gysga düşündiriş:

GÖRNÜŞ - Sowuk forma

2205 poslamaýan polat 6.35 * 0.52mm örtülen turba

Duplex 2205 dürli matalarda gowy formallygyny görkezdi.Duplex 2205-iň ýokary güýji problema döredip biler.Enjam ýeterlik güýje eýe bolan ýagdaýynda-da, synpyň ýokary güýji sebäpli has ýokary bahar pasly üçin kömek berilmelidir.

MAKSATNAMA

2205 poslamaýan polat 6.35 * 0.52mm örtülen turba

Duplex 2205, 300 seriýaly austenit poslamaýan polatdan has kyn.Has ýokary kesiş güýçleri talap edilýär we gurallaryň has çalt geýilmegi adatydyr.Işlemek üçin käbir görkezmeler: A) Gurallary we iş böleklerini gaty berk gurnamak bilen güýçli, gaty maşynlary ulanyň, B) Guralyň mümkin boldugyça gysga saklanmagy bilen titremäni azaldyň, C) Guralda burun radiusyny ulanyň, mundan beýläk zerur bolandan soň, ýeterlik güýji üpjün edýän ýiti gyrasy bolan karbidler üçin, D) Öňki geçelgeleriň netijesinde işiň gaty gatlagynyň aşagyndan çuňlugyny üpjün etmek üçin işleýiş yzygiderliligini dizaýn ediň.

2205 poslamaýan polat 6.35 * 0.52mm örtülen turba

Himiki aýratynlyklary

  C Mn Si P S Cr Mo Ni N
2205(S31803) Iň ýokary 0.03 2.0 max 1.0 max Iň ýokary 0.03 Iň ýokary 0.02 min: 21.0iň ýokary: 23.0 min: 2.5iň ýokary: 3.5 min: 4.5iň ýokary: 6.5 min: 0.08iň ýokary: 0.20
2205(S32205) Iň ýokary 0.03 2.0 max 1.0 max Iň ýokary 0.03 Iň ýokary 0.02 min: 22.0iň ýokary: 3.5 min: 3.0iň ýokary: 3.5 min: 4.5iň ýokary: 6.5 min: 0.14iň ýokary: 0.20

Mehaniki aýratynlyklary

Baha Dartyş güýji ksi (min) Hasyl güýji 0,2% ksi (min) Uzalma% Hardnes (HB) MAX
2205 90 65 25 217

Fiziki aýratynlyklar

  Dykyzlygy lbm / in3 Elektrik çydamlylygy mW • in Malylylyk geçirijiligi (BTU / sag • ft • ° F) Atylylyk kuwwaty BTU / lbm • ° F. Elektrik garşylygy (x 10-6-da)
68 ° F. 0.278 27.6 8.7 0.112 33.5
212 ° F.   26.1 9.2 0.119 35.4
392 ° F.   25.4 9.8 0.127 37.4
572 ° F.   24.9 10.4 0.134 39.4

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

GÖRNÜŞ - Sowuk forma

2205 poslamaýan polat 6.35 * 0.52mm örtülen turba

Duplex 2205 dürli matalarda gowy formallygyny görkezdi.Duplex 2205-iň ýokary güýji problema döredip biler.Enjam ýeterlik güýje eýe bolan ýagdaýynda-da, synpyň ýokary güýji sebäpli has ýokary bahar pasly üçin kömek berilmelidir.

MAKSATNAMA

2205 poslamaýan polat 6.35 * 0.52mm örtülen turba

Duplex 2205, 300 seriýaly austenit poslamaýan polatdan has kyn.Has ýokary kesiş güýçleri talap edilýär we gurallaryň has çalt geýilmegi adatydyr.Işlemek üçin käbir görkezmeler: A) Gurallary we iş böleklerini gaty berk gurnamak bilen güýçli, gaty maşynlary ulanyň, B) Guralyň mümkin boldugyça gysga saklanmagy bilen titremäni azaldyň, C) Guralda burun radiusyny ulanyň, mundan beýläk zerur bolandan soň, ýeterlik güýji üpjün edýän ýiti gyrasy bolan karbidler üçin, D) Öňki geçelgeleriň netijesinde işiň gaty gatlagynyň aşagyndan çuňlugyny üpjün etmek üçin işleýiş yzygiderliligini dizaýn ediň.

2205 poslamaýan polat 6.35 * 0.52mm örtülen turba

Himiki aýratynlyklary

C Mn Si P S Cr Mo Ni N
2205 (S31803) Iň ýokary 0.03 2.0 max 1.0 max Iň ýokary 0.03 Iň ýokary 0.02 min: 21.0max: 23.0 min: 2.5max: 3.5 min: 4.5max: 6.5 min: 0.08max: 0.20
2205 (S32205) Iň ýokary 0.03 2.0 max 1.0 max Iň ýokary 0.03 Iň ýokary 0.02 min: 22.0max: 3.5 min: 3.0max: 3.5 min: 4.5max: 6.5 min: 0.14max: 0.20

Mehaniki aýratynlyklary

Baha Dartyş güýji ksi (min) Hasyl güýji 0,2% ksi (min) Uzalma% Hardnes (HB) MAX
2205 90 65 25 217

Fiziki aýratynlyklar

Dykyzlygy lbm / in3 Elektrik çydamlylygy mW • in Malylylyk geçirijiligi (BTU / sag • ft • ° F) Atylylyk kuwwaty BTU / lbm • ° F. Elektrik garşylygy (x 10-6-da)
68 ° F. 0.278 27.6 8.7 0.112 33.5
212 ° F. 26.1 9.2 0.119 35.4
392 ° F. 25.4 9.8 0.127 37.4
572 ° F. 24.9 10.4 0.134 39.4


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň