Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Heatylylyk çalşyjy üçin 316L poslamaýan polat 12 * 0,6 mm

Gysga düşündiriş:

SS316 polat 2 bilen 3% arasynda molibdeni öz içine alýan austenit hrom-nikel poslamaýan polatdyr.316 Poslamaýan polatdan, molibden düzümi sebäpli has gowy poslama häsiýetleri bar, bu bolsa hlorid ion erginlerine çümmegine garşylygy ýokarlandyrýar we has ýokary temperatura üçin güýçlendirýär.

Heatylylyk çalşyjy üçin 316L poslamaýan polat 12 * 0,6 mm

SS 316 synpy poslamaýan polatdan örän peýdaly we umumy poslama ýokary çydamly Austenit standart molibden göteriji derejedir.Austenit SS316, 302 we 304 ýaly adaty nikel hrom poslamaýan polatdan has gowudyr.

Heatylylyk çalşyjy üçin 316L poslamaýan polat 12 * 0,6 mm

SS316 düzümi

SS316 kompozisiýasy açylanda, 304 Vs 316 Poslamaýan polat bilen deňeşdirenimizde, içindäki molibden düzüminiň poslama garşylygy has gowulaşdyrýandygyny görkezýär.Bu deňeşdirme, esasanam, hlorid gurşawynda çukurlaryň we poslama garşy has ýokary garşylyk hökmünde subut edildi.SS316 we SS304, austenit gurluşy sebäpli hatda kriogen temperaturasyna çenli gaty berklige eýe.

Heatylylyk çalşyjy üçin 316L poslamaýan polat 12 * 0,6 mm

Himiýa kompozisiýasy

Baha   Ni Cr Si C Mn P S Mo Fe
SS 316 MIN 10 16 - - - 0   2 Balans
MAX 14 18 0.75 0.08 2 0.045 0.03 3
SS 316L MIN 10 16 - - - -   2 Balans
MAX 14 18 0.75 0.03 2 0.045 0.03 3
SS 316H MIN 10 16 0 0.04 0.04     2 Balans
MAX 14 18 0.75 0.1 0.1 0.045 0.03 3

316 poslamaýan polatdan köp dürli tapyp bolar.Meşhur görnüşleriň käbiri L, F, N we H görnüşleri bolup galýar.Olaryň hersi birneme üýtgeşik we hersi dürli maksat bilen ulanylýar.“L” belliginiň tapawudy, 316 bilen deňeşdirilende 316L-de az mukdarda uglerodyň bardygyny görkezýär. 316 & 316L garyndysy ýokary ýokary temperatura dartyş güýjüne, stresiň ýarylmagyna we süýşmegine, adatdan daşary emele gelmegine we kebşirlemegine eýe.

Heatylylyk çalşyjy üçin 316L poslamaýan polat 12 * 0,6 mm

SS304 Vs SS316 bilen deňeşdirenimizde, ikisi hem meňzeş we azyk senagatynda giňden ulanylýar, 316 we 316L görnüşleri hem poslama garşylygy has ýokary we ýokary temperaturalarda has güýçli.Diňe SS 316 rulonynyň mysaly bar;giňden ulanylýar we şuňa meňzeş meşhur.Bularyň ikisi-de ýylylyk bejergisinde gaty däl we ölü ýa-da kiçi deşik ulanyp çekilen ýa-da iteklenmäge taýyn.

Heatylylyk çalşyjy üçin 316L poslamaýan polat 12 * 0,6 mm

Aýratynlyk

GRADE UNS Köne GARŞY EURONORM Şwesiýa APaponiýa
    BS EN NO ADY SS JIS
SS 316 S31600 316S31 58H, 58J 1.4401 X5CrNiMo17-12-2 2347 SUS316
SS 316L S31603 316S11 - 1.4404 X2CrNiMo17-12-2 2348 SUS316L
SS 316H S31609 316S51 - 1.4948 X6CrNi 18-10 - -

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

SS316 polat 2 bilen 3% arasynda molibdeni öz içine alýan austenit hrom-nikel poslamaýan polatdyr.316 Poslamaýan polatdan, molibden düzümi sebäpli has gowy poslama häsiýetleri bar, bu bolsa hlorid ion erginlerine çümmegine garşylygy ýokarlandyrýar we has ýokary temperatura üçin güýçlendirýär.

Heatylylyk çalşyjy üçin 316L poslamaýan polat 12 * 0,6 mm

SS 316 synpy poslamaýan polatdan örän peýdaly we umumy poslama ýokary çydamly Austenit standart molibden göteriji derejedir.Austenit SS316, 302 we 304 ýaly adaty nikel hrom poslamaýan polatdan has gowudyr.

Heatylylyk çalşyjy üçin 316L poslamaýan polat 12 * 0,6 mm

SS316 düzümi

SS316 kompozisiýasy açylanda, 304 Vs 316 Poslamaýan polat bilen deňeşdirenimizde, içindäki molibden düzüminiň poslama garşylygy has gowulaşdyrýandygyny görkezýär.Bu deňeşdirme, esasanam, hlorid gurşawynda çukurlaryň we poslama garşy has ýokary garşylyk hökmünde subut edildi.SS316 we SS304, austenit gurluşy sebäpli hatda kriogen temperaturasyna çenli gaty berklige eýe.

Heatylylyk çalşyjy üçin 316L poslamaýan polat 12 * 0,6 mm

Himiýa kompozisiýasy

Baha Ni Cr Si C Mn P S Mo Fe
SS 316 MIN 10 16 - - - 0 2 Balans
MAX 14 18 0.75 0.08 2 0.045 0.03 3
SS 316L MIN 10 16 - - - - 2 Balans
MAX 14 18 0.75 0.03 2 0.045 0.03 3
SS 316H MIN 10 16 0 0.04 0.04 2 Balans
MAX 14 18 0.75 0.1 0.1 0.045 0.03 3

316 poslamaýan polatdan köp dürli tapyp bolar.Meşhur görnüşleriň käbiri L, F, N we H görnüşleri bolup galýar.Olaryň hersi birneme üýtgeşik we hersi dürli maksat bilen ulanylýar.“L” belliginiň tapawudy, 316 bilen deňeşdirilende 316L-de az mukdarda uglerodyň bardygyny görkezýär. 316 & 316L garyndysy ýokary ýokary temperatura dartyş güýjüne, stresiň ýarylmagyna we süýşmegine, adatdan daşary emele gelmegine we kebşirlemegine eýe.

Heatylylyk çalşyjy üçin 316L poslamaýan polat 12 * 0,6 mm

SS304 Vs SS316 bilen deňeşdirenimizde, ikisi hem meňzeş we azyk senagatynda giňden ulanylýar, 316 we 316L görnüşleri hem poslama garşylygy has ýokary we ýokary temperaturalarda has güýçli.Diňe SS 316 rulonynyň mysaly bar;giňden ulanylýar we şuňa meňzeş meşhur.Bularyň ikisi-de ýylylyk bejergisinde gaty däl we ölü ýa-da kiçi deşik ulanyp çekilen ýa-da iteklenmäge taýyn.

Heatylylyk çalşyjy üçin 316L poslamaýan polat 12 * 0,6 mm

Aýratynlyk

GRADE UNS Köne GARŞY EURONORM Şwesiýa APaponiýa
BS EN NO ADY SS JIS
SS 316 S31600 316S31 58H, 58J 1.4401 X5CrNiMo17-12-2 2347 SUS316
SS 316L S31603 316S11 - 1.4404 X2CrNiMo17-12-2 2348 SUS316L
SS 316H S31609 316S51 - 1.4948 X6CrNi 18-10 - -


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň