Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

316L poslamaýan polat 6.25 * 0.8mm örtülen turba kapilýar turbasy

Gysga düşündiriş:

UNS - S31600 / S31609 / S31603 / S31635

316L poslamaýan polat 6.25 * 0.8mm örtülen turba kapilýar turbasy

Poslamaýan polat 316-njy synp, austenit hrom-nikel poslamaýan polatdan molibden bar.Bu goşundy poslama garşylygy ýokarlandyrýar, hlorid ion erginlerine garşylygy güýçlendirýär we ýokary temperaturada giňelýär.Sypatlar, ýokary temperaturada 316-dan başga 304 görnüşe meňzeýär.Poslama garşylyk, esasan kükürt, gidroklor, sirke, formiki we tartar turşulyklaryna, kislota sulfatlaryna we aşgar hloridlere garşy güýçlendirilýär.

316L poslamaýan polat 6.25 * 0.8mm örtülen turba kapilýar turbasy

 

Poslamaýan polat 316L derejesi, pes uglerodly austenit hrom-nikel poslamaýan polatlar, 316 görnüşi bilen poslama garşylygy, ýöne kebşirleýişden soň transgranara poslama garşylygy.

316L poslamaýan polat 6.25 * 0.8mm örtülen turba kapilýar turbasy

Poslamaýan polat 316H derejeli 316H ýokary uglerod üýtgeýşi bolup, polat ýokary temperatura bar bolan programmalarda ulanmak üçin has amatly bolýar.Balansly 316Ti deňeşdirip boljak häsiýetleri hödürleýär.Giňeldilen uglerodyň düzümi has dartyş we hasyl berýär.Materialyň Austenit gurluşy, hatda kriogen temperaturalaryna çenli bu derejä gaty berklik berýär.

316L poslamaýan polat 6.25 * 0.8mm örtülen turba kapilýar turbasy

Poslamaýan polat 316TiTitan deňagramly austenit hrom-nikel poslamaýan polatdan molibden girýär.Bu uzalma, poslama garşylygy ýokarlandyrýar, hlorid ion erginlerine garşylygy güýçlendirýär we ýokary temperaturada giňelýär.Sypatlar 316Ti-den başga 316 görnüşe meňzeýär, sebäbi titanium goşulmagy ýokary duýgurlyk temperaturalarynda ulanylyp bilner.Poslama garşylyk, esasanam kükürt, gidroklor, sirke, formiki we tartar turşulyklaryna, kislota sulfatlaryna we aşgar hloridlere garşy güýçlenýär.

Aýratynlyklary

 • Has ýokary süýşmäge garşylyk
 • Ajaýyp formallyk.
 • Highokary temperaturada ýarylma we dartyş güýji
 • Poslama we çukur garşylygy

316L poslamaýan polat 6.25 * 0.8mm örtülen turba kapilýar turbasy
Goýmalar

 • Iýmit taýýarlaýyş enjamlary, esasanam hlorid şertlerinde
 • Himiki gaýtadan işlemek, enjamlar
 • Laboratoriýa oturgyçlary we enjamlary
 • Kauçuk, plastmassa, pulpa we kagyz enjamlary
 • Hapalanmaga gözegçilik enjamlary
 • Gämi enjamlary, bahasy we nasos bezegi
 • Atylylyk çalşyjylary
 • Derman we dokma senagaty
 • Kondensatorlar, bugarýanlar we baklar

316L poslamaýan polat 6.25 * 0.8mm örtülen turba kapilýar turbasy

Poslama garşylyk

316 we 316L görnüşleri Poslamaýan polatlar 304-nji görnüşden has gowy poslama garşylygy görkezýär. Dokma, kagyz we surat senagaty bilen baglanyşykly himiki maddalaryň köpüsine ajaýyp garşylygy we gaty gowy garşylygy üpjün edýär.

Işlemek

Işiň gaty bolmagy, haýal tizlik we agyr iýmitler bu garyndynyň meýillerini azaldar.Uzyn simli çipler sebäpli, çip döwüjileri ulanmak maslahat berilýär.Köp guramalar häzirki wagtda ýokary öndürijilik derejelerini hödürleýärler, mysal üçin “CarTech” taslamasy 70 we 7000 seriýalary bilen.

Kebşirlemek

316L poslamaýan polat 6.25 * 0.8mm örtülen turba kapilýar turbasy

Oksiýasetilen kebşirlemekden başga ähli yzygiderli birleşmek we garşylyk prosesi üstünlikli subut edildi.Iň oňat netije almak üçin AWS E / ER316 ýa-da 316L doldurgyç metal ulanýar.

Gyzgyn iş

Bu garyndy bilen mümkin bolan umumy gyzgyn iş prosesi.2100-2300 F (1149-1260 C) çenli ýylylyk.Bu materialy 1700 F (927 C) aşagynda işlemekden gaça duruň.Iň oňat poslama garşylyk üçin, işden soňky garyşyk maslahat berilýär.

Sowuk işlemek

Bu garyndy gyrkmak, möhürlemek, sözbaşy we çyzuwyň kömegi bilen üstünlikli ýerine ýetirilip bilner.Içerki stresleri aýyrmak üçin işden soňky anneal maslahat berilýär.

Annealing

1850-2050 F (1010-1121 C), soňra çalt sowadylýar.

Gatylaşdyrmak

Bu garyndy ýylylyk bejergisine jogap bermeýär.Sowuk iş, gatylygyň we güýjüň ýokarlanmagyna sebäp bolar.

Himiki düzümi%

Baha C Si P S Cr Mn Ni Cu Mo Ti Fe
Garyndy 316 Iň ýokary 0.08 Iň ýokary 0,75 Iň ýokary 0.045 Iň ýokary 0.030 16.0 - 18.0 2.0 max 10.0 - 14.0 - 2.0 - 3.0 - Galyndy
Garyndy 316L Iň ýokary 0.03 Iň ýokary 0,75 Iň ýokary 0.045 Iň ýokary 0.030 16.0 - 18.0 2.0 max 10.0 - 14.0 - 2.0 - 2.0 - Galyndy
Garyndy 316H 0.04 - 0.10 Iň ýokary 0,75 Iň ýokary 0.045 Iň ýokary 0.030 16.0 - 18.0 2.0 max 10.0 - 14.0 - 2.0 - 3.0 - Galyndy
Garyndy 316Ti Iň ýokary 0.08 1.0 max Iň ýokary 0.040 Iň ýokary 0.030 16.0 - 18.0 2.0 max 10.0 - 14.0 Iň ýokary 0.075 2.0 - 3.0 5 x (C + N) - 0.07 Galyndy

Mehaniki aýratynlyklary

Baha Dartyş güýji (ksi) 0,2% hasyl güýji (ksi) 2 dýuýmda uzalma
316 / 316H / 316Ti 75 30 40
316L 70 25 40

Fiziki aýratynlyklar

  Bölümler Temperatura ° C.
Dykyzlygy 7,99 g / sm³ Otag
Aýratyn ýylylyk 0.12 Kkal / kg 22 °
Eriş aralygy 1371 - 1421 ° C. -
Çeýeligiň moduly 193 KN / mm² 22 °
Elektrik garşylygy 74 µΩ.cm Otag
Giňeltmek koeffisiýenti 16.0 µm / m ° C. 20 - 100 °
Malylylyk geçirijiligi 16.2 W / m - ° K. 100 °

ASTM aýratynlyklary

Turba / turba (SMLS) Sahypa / tabak Bar Galplyk Gabat gelmek
A 213, A 249 167, A 240 276 A 182 A 403

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

UNS - S31600 / S31609 / S31603 / S31635

316L poslamaýan polat 6.25 * 0.8mm örtülen turba kapilýar turbasy

Poslamaýan polat 316-njy synp, austenit hrom-nikel poslamaýan polatdan molibden bar.Bu goşundy poslama garşylygy ýokarlandyrýar, hlorid ion erginlerine garşylygy güýçlendirýär we ýokary temperaturada giňelýär.Sypatlar, ýokary temperaturada 316-dan başga 304 görnüşe meňzeýär.Poslama garşylyk, esasan kükürt, gidroklor, sirke, formiki we tartar turşulyklaryna, kislota sulfatlaryna we aşgar hloridlere garşy güýçlendirilýär.

316L poslamaýan polat 6.25 * 0.8mm örtülen turba kapilýar turbasy

 

Poslamaýan polat 316L derejesi, pes uglerodly austenit hrom-nikel poslamaýan polatlar, 316 görnüşi bilen poslama garşylygy, ýöne kebşirleýişden soň transgranara poslama garşylygy.

316L poslamaýan polat 6.25 * 0.8mm örtülen turba kapilýar turbasy

Poslamaýan polat 316H derejeli 316H ýokary uglerod üýtgeýşi bolup, polat ýokary temperatura bar bolan programmalarda ulanmak üçin has amatly bolýar.Balansly 316Ti deňeşdirip boljak häsiýetleri hödürleýär.Giňeldilen uglerodyň düzümi has dartyş we hasyl berýär.Materialyň Austenit gurluşy, hatda kriogen temperaturalaryna çenli bu derejä gaty berklik berýär.

316L poslamaýan polat 6.25 * 0.8mm örtülen turba kapilýar turbasy

Poslamaýan polat 316TiTitan deňagramly austenit hrom-nikel poslamaýan polatdan molibden girýär.Bu uzalma, poslama garşylygy ýokarlandyrýar, hlorid ion erginlerine garşylygy güýçlendirýär we ýokary temperaturada giňelýär.Sypatlar 316Ti-den başga 316 görnüşe meňzeýär, sebäbi titanium goşulmagy ýokary duýgurlyk temperaturalarynda ulanylyp bilner.Poslama garşylyk, esasanam kükürt, gidroklor, sirke, formiki we tartar turşulyklaryna, kislota sulfatlaryna we aşgar hloridlere garşy güýçlenýär.

Aýratynlyklary

 • Has ýokary süýşmäge garşylyk
 • Ajaýyp formallyk.
 • Highokary temperaturada ýarylma we dartyş güýji
 • Poslama we çukur garşylygy

316L poslamaýan polat 6.25 * 0.8mm örtülen turba kapilýar turbasy
Goýmalar

 • Iýmit taýýarlaýyş enjamlary, esasanam hlorid şertlerinde
 • Himiki gaýtadan işlemek, enjamlar
 • Laboratoriýa oturgyçlary we enjamlary
 • Kauçuk, plastmassa, pulpa we kagyz enjamlary
 • Hapalanmaga gözegçilik enjamlary
 • Gämi enjamlary, bahasy we nasos bezegi
 • Atylylyk çalşyjylary
 • Derman we dokma senagaty
 • Kondensatorlar, bugarýanlar we baklar

316L poslamaýan polat 6.25 * 0.8mm örtülen turba kapilýar turbasy

Poslama garşylyk

316 we 316L görnüşleri Poslamaýan polatlar 304-nji görnüşden has gowy poslama garşylygy görkezýär. Dokma, kagyz we surat senagaty bilen baglanyşykly himiki maddalaryň köpüsine ajaýyp garşylygy we gaty gowy garşylygy üpjün edýär.

Işlemek

Işiň gaty bolmagy, haýal tizlik we agyr iýmitler bu garyndynyň meýillerini azaldar.Uzyn simli çipler sebäpli, çip döwüjileri ulanmak maslahat berilýär.Köp guramalar häzirki wagtda ýokary öndürijilik derejelerini hödürleýärler, mysal üçin “CarTech” taslamasy 70 we 7000 seriýalary bilen.

Kebşirlemek

316L poslamaýan polat 6.25 * 0.8mm örtülen turba kapilýar turbasy

Oksiýasetilen kebşirlemekden başga ähli yzygiderli birleşmek we garşylyk prosesi üstünlikli subut edildi.Iň oňat netije almak üçin AWS E / ER316 ýa-da 316L doldurgyç metal ulanýar.

Gyzgyn iş

Bu garyndy bilen mümkin bolan umumy gyzgyn iş prosesi.2100-2300 F (1149-1260 C) çenli ýylylyk.Bu materialy 1700 F (927 C) aşagynda işlemekden gaça duruň.Iň oňat poslama garşylyk üçin, işden soňky garyşyk maslahat berilýär.

Sowuk işlemek

Bu garyndy gyrkmak, möhürlemek, sözbaşy we çyzuwyň kömegi bilen üstünlikli ýerine ýetirilip bilner.Içerki stresleri aýyrmak üçin işden soňky anneal maslahat berilýär.

Annealing

1850-2050 F (1010-1121 C), soňra çalt sowadylýar.

Gatylaşdyrmak

Bu garyndy ýylylyk bejergisine jogap bermeýär.Sowuk iş, gatylygyň we güýjüň ýokarlanmagyna sebäp bolar.

Himiki düzümi%

Baha C Si P S Cr Mn Ni Cu Mo Ti Fe
Garyndy 316 Iň ýokary 0.08 Iň ýokary 0,75 Iň ýokary 0.045 Iň ýokary 0.030 16.0 - 18.0 2.0 max 10.0 - 14.0 - 2.0 - 3.0 - Galyndy
Garyndy 316L Iň ýokary 0.03 Iň ýokary 0,75 Iň ýokary 0.045 Iň ýokary 0.030 16.0 - 18.0 2.0 max 10.0 - 14.0 - 2.0 - 2.0 - Galyndy
Garyndy 316H 0.04 - 0.10 Iň ýokary 0,75 Iň ýokary 0.045 Iň ýokary 0.030 16.0 - 18.0 2.0 max 10.0 - 14.0 - 2.0 - 3.0 - Galyndy
Garyndy 316Ti Iň ýokary 0.08 1.0 max Iň ýokary 0.040 Iň ýokary 0.030 16.0 - 18.0 2.0 max 10.0 - 14.0 Iň ýokary 0.075 2.0 - 3.0 5 x (C + N) - 0.07 Galyndy

Mehaniki aýratynlyklary

Baha Dartyş güýji (ksi) 0,2% hasyl güýji (ksi) 2 dýuýmda uzalma
316 / 316H / 316Ti 75 30 40
316L 70 25 40

Fiziki aýratynlyklar

Bölümler Temperatura ° C.
Dykyzlygy 7,99 g / sm³ Otag
Aýratyn ýylylyk 0.12 Kkal / kg 22 °
Eriş aralygy 1371 - 1421 ° C. -
Çeýeligiň moduly 193 KN / mm² 22 °
Elektrik garşylygy 74 µΩ.cm Otag
Giňeltmek koeffisiýenti 16.0 µm / m ° C. 20 - 100 °
Malylylyk geçirijiligi 16.2 W / m - ° K. 100 °

ASTM aýratynlyklary

Turba / turba (SMLS) Sahypa / tabak Bar Galplyk Gabat gelmek
A 213, A 249 167, A 240 276 A 182 A 403


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň