Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

316L poslamaýan polat 6 * 0,6 mm örtülen / kapilýar turba

Gysga düşündiriş:

Düşündiriş:

316L poslamaýan polat 6 * 0,6 mm örtülen / kapilýar turba

316 görnüşi Poslamaýan polat, molibdeni öz içine alýan austenit hrom nikel poslamaýan polatdyr.Bu goşundy umumy poslama garşylygy ýokarlandyrýar, hlorid ion erginlerinden çykmaga garşylygy ýokarlandyrýar we ýokary temperaturalarda güýç berýär.Sypatlar, ýokary temperaturada bu garyndynyň birneme güýçlidiginden başga 304-nji görnüşe meňzeýär.Poslama garşylyk, esasanam kükürt, gidroklor, sirke, formiki we tartar turşulyklaryna garşy gowulaşýar;kislotaly sulfatlar we aşgar hloridler.316L görnüşi Poslamaýan polat, kebşirleýiş wagtynda ýylylyk täsir edýän zonada zyýanly karbid ýagyşyny azaldýan 316 görnüşiniň goşmaça pes uglerod görnüşidir.

ÖNÜMLER FORMALARY:

316L poslamaýan polat 6 * 0,6 mm örtülen / kapilýar turba

Sahypa, zolak, turba, turba

Aýratynlyklar:

316L poslamaýan polat 6 * 0,6 mm örtülen / kapilýar turba

ASTM A240, A666

GYSGAÇA EDILMELER:

316L poslamaýan polat 6 * 0,6 mm örtülen / kapilýar turba

işleýiş manifoldlary, peç bölekleri, ýylylyk çalşyjylary, derman we surat enjamlary, klapan we nasos bezegi, himiki enjamlar, siňdirijiler, tanklar, bugarýan enjamlar, pulpa, kagyz we dokma gaýtadan işleýän enjamlar, deňiz atmosferasyna we turbalara sezewar bolan bölekler

Himiýa kompozisiýasy: ASTM A240, A666

316L poslamaýan polat 6 * 0,6 mm örtülen / kapilýar turba

Element 316 ýazyň 316L ýazyň
Uglerod Iň ýokary 0.08 Iň ýokary 0.030
Marganes Iň ýokary 2.00 Iň ýokary 2.00
Kükürt Iň ýokary 0.030 Iň ýokary 0.030
Fosfor Iň ýokary 0.045 Iň ýokary 0.045
Silikon Iň ýokary 0,75 Iň ýokary 0,75
Hrom 16.0 - 18.0 16.0 - 18.0
Nikel 10.00 - 14.00 10.00 - 14.00
Molibden 2.00 - 3.00 2.00 - 3.00
Azot Iň ýokary 0,10 Iň ýokary 0,10

316L poslamaýan polat 6 * 0,6 mm örtülen / kapilýar turba

MEXANIK MÜMKINÇILIKLER: ASTM A240

Görnüşi Hasyl güýji 0,2% ofset (KSI) Dartyş güýji (KSI) % Uzalma (2 ″ Gauge uzynlygy)
316 30 min. 75 min. 40 min.
316L 25 min. 70 min. 40 min.

FIZIKI MÜMKINÇILIKLER:

Dykyzlygy (f. 2-de) @ RT   0.29
Dartyşda çeýeligiň moduly (psi x 10 ^ 6)   28.0
Aýratyn ýylylyk (BTU / o F / f.) 32-den 212 oF 0.12
Malylylyk geçirijiligi (BTU / sag / ft ^ 2 / ft) 212oF 9.4
  932oF 12.4
Malylylyk giňelişiniň ortaça koeffisiýenti (F-a x 10 ^ -6) 32-den 212oF 8.9
  32-den 600oF 9.0
  32-den 1000oF 9.7
  32-den 1200oF 10.3
Elektrik garşylygy (mikro ohms - sm) 70oF-da 29.4
Ereýän nokat aralygy (oF)   2500 - 2550

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş:

316L poslamaýan polat 6 * 0,6 mm örtülen / kapilýar turba

316 görnüşi Poslamaýan polat, molibdeni öz içine alýan austenit hrom nikel poslamaýan polatdyr.Bu goşundy umumy poslama garşylygy ýokarlandyrýar, hlorid ion erginlerinden çykmaga garşylygy ýokarlandyrýar we ýokary temperaturalarda güýç berýär.Sypatlar, ýokary temperaturada bu garyndynyň birneme güýçlidiginden başga 304-nji görnüşe meňzeýär.Poslama garşylyk, esasanam kükürt, gidroklor, sirke, formiki we tartar turşulyklaryna garşy gowulaşýar;kislotaly sulfatlar we aşgar hloridler.316L görnüşi Poslamaýan polat, kebşirleýiş wagtynda ýylylyk täsir edýän zonada zyýanly karbid ýagyşyny azaldýan 316 görnüşiniň goşmaça pes uglerod görnüşidir.

ÖNÜMLER FORMALARY:

316L poslamaýan polat 6 * 0,6 mm örtülen / kapilýar turba

Sahypa, zolak, turba, turba

Aýratynlyklar:

316L poslamaýan polat 6 * 0,6 mm örtülen / kapilýar turba

ASTM A240, A666

GYSGAÇA EDILMELER:

316L poslamaýan polat 6 * 0,6 mm örtülen / kapilýar turba

işleýiş manifoldlary, peç bölekleri, ýylylyk çalşyjylary, derman we surat enjamlary, klapan we nasos bezegi, himiki enjamlar, siňdirijiler, tanklar, bugarýan enjamlar, pulpa, kagyz we dokma gaýtadan işleýän enjamlar, deňiz atmosferasyna we turbalara sezewar bolan bölekler

Himiýa kompozisiýasy: ASTM A240, A666

316L poslamaýan polat 6 * 0,6 mm örtülen / kapilýar turba

Element 316 ýazyň 316L ýazyň
Uglerod Iň ýokary 0.08 Iň ýokary 0.030
Marganes Iň ýokary 2.00 Iň ýokary 2.00
Kükürt Iň ýokary 0.030 Iň ýokary 0.030
Fosfor Iň ýokary 0.045 Iň ýokary 0.045
Silikon Iň ýokary 0,75 Iň ýokary 0,75
Hrom 16.0 - 18.0 16.0 - 18.0
Nikel 10.00 - 14.00 10.00 - 14.00
Molibden 2.00 - 3.00 2.00 - 3.00
Azot Iň ýokary 0,10 Iň ýokary 0,10

316L poslamaýan polat 6 * 0,6 mm örtülen / kapilýar turba

MEXANIK MÜMKINÇILIKLER: ASTM A240

Görnüşi Hasyl güýji 0,2% ofset (KSI) Dartyş güýji (KSI) % Uzalma (2 ″ Gauge uzynlygy)
316 30 min. 75 min. 40 min.
316L 25 min. 70 min. 40 min.

FIZIKI MÜMKINÇILIKLER:

Dykyzlygy (f. 2-de) @ RT 0.29
Dartyşda çeýeligiň moduly (psi x 10 ^ 6) 28.0
Aýratyn ýylylyk (BTU / o F / f.) 32-den 212 oF 0.12
Malylylyk geçirijiligi (BTU / sag / ft ^ 2 / ft) 212oF 9.4
932oF 12.4
Malylylyk giňelişiniň ortaça koeffisiýenti (F-a x 10 ^ -6) 32-den 212oF 8.9
32-den 600oF 9.0
32-den 1000oF 9.7
32-den 1200oF 10.3
Elektrik garşylygy (mikro ohms - sm) 70oF-da 29.4
Ereýän nokat aralygy (oF) 2500 - 2550


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň